Tutkija

Kielipolitiikan asiantuntija Olen 10 vuoden ajan tutkinut suomalaista kielipolitiikkaa. Vuonna 2017 väittelin Åbo Akademissa yhdestä suomalaisen kielipolitiikan peruskysymyksistä, ns. kouluruotsin syntyhistoriasta 1960-luvun lopulla. Tutkimuksessa perehdyin syvällisesti kielipolitiikan ja kielikoulutuksen haasteisiin ja merkitykseen. Väitöksen jälkeen olen jatkanut tutkimusta suomalaisesta kielipolitiikasta.  

Osaamisalueet Kielipolitiikka, koulutuspolitiikka, muuttoliikkeet

TUTKIJA

Post doc -tutkija Åbo Akademi, Nordisk historia

Vieraileva tutkija Stockholms universitet, Uppsala universitet

Väitöskirjatutkija Åbo Akademi, Nordisk historia

Nämndforskare Svenska litteratursällskapet i Finland

KOULUTUS

Filosofian tohtori, Åbo Akademi, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Nordisk historia 2017

Valtiotieteiden maisteri, Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Poliittinen historia 2012

Valtiotieteiden kandidaatti, Turun yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Poliittinen historia 2010

Merkonomi, Salon kauppaoppilaitos, laskentatoimi 1992

JULKAISUJA

”Maahanmuuttajat saatava mukaan poliittiseen vaikuttamiseen”

Ajatuspaja Toivo 22.10.2021

Toivo Think Tank | Martens Centre

Finsk Tidskrift
Finsk Tidskrift 7-8 2020

”Det svenska i Finland: Bekant eller främmande?

https://hls.journal.fi/issue/view/6888

”Finland, Sverige och ´tvångssvenskan´ – I språkfrågans gråzon”, Historiska och litteraturhistoriska studier 95 2020

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/143256/vaisto_janne.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Väitöskirja: Toinen kotimainen toisen tasavallan Suomessa: Ruotsin kieli pakolliseksi aineeksi peruskouluun vuonna 1968

 • ”Hallitusneuvottelut ja Rkp:n kieliehto – toistaako historia itseään?”, Turun Sanomat 11.6.2019
 • ”Sote-uudistus pitää viedä läpi peruskoulun tapaan”, Helsingin Sanomat, Vieraskynä 13.4.2019 https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006068834.html
 • ”Vuoden 1968 peruskoulun kieliratkaisu – ”ulkopolitiikka kulkee sisäpolitiikan edellä”, Suomen Mieli Nr 1–2/2019
 • ”Vuoden 1967 päätös kouluruotsista – tietoista identiteettipolitiikkaa”, Kieliviesti Nr 3/2018
 • ”´Tvångssvenskans´ uppkomst”, Sverigekontakt Nr 4/2017
 • ”Svenska som obligatoriskt ämne i Finland”, Tidskriften Vägval i skolan nr 3/2017
 • ”Pelastaako Putin kouluruotsin”, Turun Sanomat 16.2.2015
 • ”Kultainen tilaisuus toi pakkoruotsin peruskouluun”, Suomen Kuvalehti Digi 1.6.2014
 • ”Kultainen tilaisuus toi pakkoruotsin peruskouluun”, Kanava 4/2014
 • ”Kouluruotsi on historian, politiikan ja pedagogiikan peliä”, Turun Sanomat 28.4.2014

Esitelmiä

 • Suomen Pietarin instituutti ja Kansallisarkisto, Yhteistä historiaa etsimässä: Suomen ja Venäjän kulttuurien vuorovaikutus, Pietari 22.5.2019 Kielenopetus ja ulkopolitiikka
 • Workshop Södertörns Högskola-Åbo Akademi, Huddinge 13.1.2017 Paasikivi-Kekkonen linjen: Från språkfreden till debatten om ”tvångssvenskan”
 • Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen, Uppsala Universitet 20.8.2015 Det andra inhemska i det efterkrigstida Finland: Beslutet om svenska språket som obligatoriskt ämne
 • Symposium ”Economics, Linguistic Justice and Language Policy”, Humboldt-Universität zu Berlin 2.3.2015 Developments of Nationalism and Language Policy: Mandatory Swedish Language Study in Finland